İletişim Önemli Linkler BİDB Servis

Vizyon & Misyon

 

 

VİZYON


Değişen ve gelişen sağlık sisteminde sağlık hizmetlerini başarı ile yerine getirebilecek nitelikli insan kaynağını yetiştiren, evrensel düzeyde eğitim - öğretim veren, bilimsel çalışmaları ve eğitim programları ile model oluşturan, ulusal ve uluslararası alanda tanınan ve tercih edilen bir eğitim kurumu olmaktır.

 

MİSYON


Bireyin, ailenin ve toplumun sağlık gereksinimini belirleyen, sağlığı koruyan ve geliştiren, tedavi hizmetlerinde ve rehabilitasyonda profesyonel hizmet veren mesleki bilgi ve beceriyi kazanmış, evrensel değerleri benimsemiş, etik değerlere saygılı, bilimsel düşünce sistemine sahip, analitik yönü kuvvetli, yeniliğe açık, ekip çalışmasına yatkın, etkili iletişim ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmiş bireyler yetiştirmektedir.T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00